O G Ł O S Z E N I A       DU S Z P A S T E R S K I E

V Niedziela Zwykła   

10 lutego  2019 r.

 

1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

 

2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:

            w poniedziałek                    Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

            w czwartek                           Świętych Cyryla i Metodego, biskupów i patronów Europy

           

3. W piątek – III miesiąca – po Mszy świętej o godz. 17.00 będzie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

 

4. W przyszłą niedzielę – 17 lutego -  w czasie Mszy świętej o godz. 11.00, będzie udzielany Sakrament Chrztu Świętego. Spotkanie dla Rodziców i chrzestnych odbędzie się w środę – 13 lutego – o godz. 17.30.

 5. W związku z zakończeniem Kolędy,składam serdeczne podziękowania wszystkim parafianom, którzy nas przyjmowali w swoich domach, aby poprzez wspólną modlitwę wypraszać u Boga błogosławieństwo dla rodzin oraz znaleźli czas na spotkanie z duszpasterzem. Dziękując Bogu za wszelkie dary  i łaski, z głębi swego serca dziękuję wszystkim za  wszelkie oznaki życzliwości, szacunku i serdeczności oraz  za wszelkie dobro i ofiary złożone z okazji kolędy. Pragnę także podziękować za wszystkie złożone ofiary i  przeznaczone dla pana kościelnego, który włącza się w to podziękowanie. Wszystkim, za wszelkie dobro składamy serdeczne „Bóg zapłać”.