OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

18 października 2020 r.

 

1. Z Dekretu Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

W związku z wprowadzonymi od 17 października br. obostrzeniami należy przestrzegać zasad wynikających z objęcia terenu parafii „żółtą lub czerwoną strefą”. Dotyczy to liczby osób gromadzących się w świątyniach (limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni), odległości między nimi, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa.

Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz w innych dniach nakazanych, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.

Tam, gdzie jest to możliwe, powinno się przywrócić bądź kontynuować transmisje nabożeństw poprzez dostępne środki przekazu. Szczególnie osoby korzystające z dyspensy będą dzięki temu mogły wyrazić łączność ze wspólnotą i przez wzmożoną osobistą modlitwę wyjednywać światu ocalenie.

Na czas podejmowania duchowych wysiłków, każdemu według jego stanu i powołania, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i polecam Bogu przez przyczynę Świętych Patronów.

 

2. W związku z obostrzeniami ze względu na epidemię, w naszym kościele może w liturgii uczestniczyć 15 osób, (12 w ławkach, 2 osoby na chórze i jedna w przedsionku). Bardzo proszę aby zajmować oznaczone miejsca w ławkach, które wyznaczają ilość osób obecnych w kościele, jedna osoba na wyznaczonym miejscu. Na zewnątrz też jest obowiązek zasłonięcia ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.

 

3. Komunię świętą jak dotychczas przyjmujemy na rękę. Do Komunii podchodzimy w maseczkach, po przyjęciu na rękę odchodzimy na bok i spożywamy Najświętszy Sakrament.

 

4. Od dzisiaj będą także transmisje internetowe

- w niedzielę;

* o godz. 11.00 Msza święta

* o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe i Msza święta.

- w dni powszednie o godz. 18.00 nabożeństwo różańcowe i Msza święta

 

5. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne.

 

6. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy wspomnienia:

w poniedziałek                       bł. Jerzego POPIEŁUSZKI, kapłana

we wtorek                              Uroczystość św. Jana Kantego, kapłana,

                                               głównego patrona archidiecezji krakowskiej i  miasta Krakowa

w piątek                                 św. Józefa BILCZEWSKIEGO, biskupa

 

7. W czwartek – 22 października - w liturgii w sposób szczególny wspominamy św. Jana Pawła II;

- o godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe połączone z nabożeństwem  ku czci św. Jana Pawła II;

- o godz. 18.00 nabożeństwo ku czci św. Rity

- o godz. 18.30 Msza święta i poświecenie róż.

 

8. Zapraszam co codziennej modlitwy różańcowej, także poprzez transmisję w dni powszednie o godz. 18.00 w niedzielę o godz. 15.00.

 

9.Na wypominki roczne i jednorazowe można składać codziennie, po Mszach świętych w koszyczku na ołtarzu św. Idziego, w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. Przy wypominkach rocznych zaznaczyć o której godzinie. Proszę także zaznaczyć czy wypominki roczne czy jednorazowe.

 

 
 

 Link do transmisje z naszego kościoła za pośrednictwem serwisu internetowego YouTube:

ParafiaGiebultow - YouTube

 

 

 

 

 INFORMACJE OGÓLNE

                 Przypominam, że gdyby zaistniała potrzeba odwiedzenia osób chorych, aby udzielić sakramentów świętych, można się zgłosić o każdej porze dnia i nocy. W sprawach kancelaryjnych czy duszpasterskich bardzo proszę kontaktować się telefonicznie pod numerem:

                                                      534 897 454.

   

 

 

 

 

TRANSMISJE OGÓLNOPOLSKIE MSZY ŚWIĘTEJ

 

NIEDZIELA


Transmisje telewizyjne:


– godz. 7:00 – TVP 1 (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach)

– godz. 9:30 – TV Trwam (Kaplica Cudownego Obrazu na Jasnej Górze)

\

 

 

 

DZIEŃ POWSZEDNI


Transmisje telewizyjne:


codziennie, godz. 7:00 – TVP 1 – Msza Święta celebrowana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
codziennie, godz. 13:30 – Telewizja Trwam – Codzienna Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze  
codziennie, godz. 20:00 – TVP3 pasmo ogólnopolskie – Codzienna Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze

 

 

 

Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu

dokonany przez św. Jana Pawła II

odnowiony przez kard. Stanisława Dziwisza

 

Wszechmogący Boże,

w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość,

z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu,

dokonany przez św. Jana Pawła II.

Tobie, miłosierny Ojcze,

zawierzamy losy świata i każdego człowieka.

Do Ciebie z pokorą wołamy.

Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa.

Błogosław wszystkim,

którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni,

a zdrowi chronieni przed zakażeniem.

Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą,

dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę,

a zmarłych przyjmij do swego domu.

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

aby przestrzegali koniecznych ograniczeń,

a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę,

abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem,

Twoim Synem,

który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia.

Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat,

aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą,

zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie,

Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu,

który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Janie Pawle, św. Faustyno i wszyscy święci,

módlcie się za nami.

Amen.

 

 

MODLITWA

O ZAPRZESTANIE  ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ

EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,

pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,

czujemy się bezradni

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,

ale ufamy Tobie,

udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,

prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

 

Święty Sebastianie,

módl się za nami

Święta Franciszko Rzymianko,

Święty Rochu,

Święta Rozalio,

Święty Karolu Boromeuszu,

Święty Idzi,

Święty Janie Pawle II

Święta Rito,

Święta Faustyno

 

 

Suplikacje

 

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!

Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,

Wybaw nas Panie.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Zachowaj nas Panie.

My grzeszni ciebie Boga prosimy,

Wysłuchaj nas Panie.